Донецький обласний центр туризму
та краєзнавства учнівської молоді
МЕНЮ
deco

Дотик до минулого

«Дотик до минулого» - наочний варіант для самостійного ознайомлення

(не тільки для умов дистанційного формату)

 

Археолого-етнографічні заходи «Дотик до минулого», спрямовані на «живе» вивчення історії, в першу чергу, завдяки експериментальному відтворенню процесів, пов’язаних з різними сферами життя прадавньої людини, де головний акцент поставлений на безпосереднє, практичне залучення до цього учасників заходів.

Структура заходів складається з 3-х головних блоків:

І - кам’яна доба – найдавніший та найтриваліший проміжок історії людства.

 Зміст:

- виникнення та розвиток знаряддєвої діяльності первісної людини;

- знайомство з необхідними властивостями мінеральної сировини та її різновидами;

- демонстрація технологій обробки каменю, виготовлення та застосування знарядь в різні періоди кам’яної доби;

- практичне освоєння основних принципів обробки кременю та використання знарядь.

ІІ – неоліт - бронзовий вік – поява та розвиток керамічного виробництва, розповсюдження перших металів (мідь, бронза).

Зміст:

 - демонстрація різних технологій виготовлення керамічного посуду (до винаходу гончарного кола);

- різновиди орнаментальних мотивів, техніки  нанесення орнаменту;

- практичне освоєння навичок виготовлення ліпних глиняних горщиків.

ІІІ – етнографічні заходи - дослідження духовної та матеріальної культури людей (етносів) за історичних часів.

Зміст:

- відтворення обрядових елементів життєвого циклу, календарні обряди, вірування і уявлення ;

- реконструкція господарчо-побутових процесів (ковальська справа, керамічне виробництво з застосуванням гончарного кола, тощо).

Виготовлення біфасу або ручного рубила. Одна з найдавніших справжніх технологій виготовлення знарядь із каменю в історії людства. Безпосередньо пов’язана з архаїчним видом людини, яка отримала назву – Homo erektus, або більш відома як Пітекантроп. Відбувається стандартизація форми знарядь та послідовності прийомів їх виготовлення. Окрім функціонального призначення, вони є першим свідченням появи у первісної людини естетичних уявлень.

 

Виготовлення знарядь праці за так званою Леваллуазьською технологією. Це є дуже «інтелектуально розвинений» спосіб виготовлення заготівок стандартної форми з попередньо зробленого нуклеусу. Цей процес вимагає дуже складного планування послідовності дій, що свідчить про дуже високий рівень абстрактного мислення людини, яку називають Палеоантропом або Неандертальцем (Homo neanderthalensis). Отримані таким чином заготівки могли бути водночас, як самостійними знаряддями так і заготівками для виготовлення інших, більш складних інструментів.

 

Виготовлення знарядь, які мають назву кінцеві скребачки. Заготівками для них слугували так звані пластини та пластинчасті сколи, які попередньо отримували за принципово новою, пластинчастою технологією зі спеціально зроблених призматичних нуклеусів. Ця технологічна новація притаманна людині пізнього палеоліту або Homo sapiens – людині сучасного фізичного типу.

 

Виготовлення наконечників для стріл та дротиків за так званою Солютрейською технологією. Заготівками для них слугували пластини, які попередньо отримували зі спеціально зроблених призматичних нуклеусів. Цей процес передбачал використання складного набору технічних прийомів з застосуванням відтискного ретушування, яке поступово змінювало первинну форму заготівки. Це типова складова розвинених технологій людини пізнього палеоліту або Homo sapiens – людини сучасного фізичного типу, головні принципи якої продовжують існувати до неолітичної доби.

 

Виготовлення знарядь з кістки та рогу з використанням крем’яних призматичних пластин та різців, з застосуванням прийомів шліфування, пиляння, стругання та гравірування, за так званою Мадленською технологією. Це типова складова розвинених технологій людини пізнього палеоліту або Homo sapiens – людини сучасного фізичного типу, головні принципи якої продовжують існувати до неолітичної доби.